Psykoterapi, en mulig løsning for dig

Hvad er Psykoterapi

ID psykoterapi er en terapeutisk tilgang, som primært fokuserer på, gennem tilbagevendende samtaler med klienten og analyse af vedkommendes livshistorie samt relationer, at udforske og forstå de ubevidste processer, konflikter samt forsvarsmekanismer, der påvirker en persons tanker, følelser og adfærd for at gøre plads til personlig vækst og heling.

Psykoterapeuten og klienten arbejder sammen om at opbygge personlige kompetencer og ressourcer samt identificere og bryde mønstre, dynamikker og ikke mindst uhensigtsmæssige rolle- og selvbilleder, der kan være til hinder for klientens trivsel, og arbejder på at skabe positive forandringer samt udvikling.

ID psykoterapi er en helhedsorienteret terapiform

Der er to betydninger koblet til ID psykoterapi. Den ene er ”identitetsorienteret”, mens den anden betydning er ”integral” og ”dynamisk”, hvor integral er lig med inklusiv og komplet, mens den dynamiske del står for at sikre en dybdegående selvudvikling samt en psykologisk modning hos dig som klient.

Du er naturligvis altid velkommen til at skrive eller ringe for en uforpligtende og afklarende gratis samtale.
Psykoterapi Psykoterapeut

Psykoterapi er et godt sted at starte for dig, hvis du:

· Har lavt selvværd eller dårlig selvtillid.

· Er tilbøjelig til selvkritisk snak, selvforagt og negative tanker.

· Kæmper med livshæmmende overbevisninger og forestillinger.

· Bremser dig selv med fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre.

· Er fastlåst i parforholdet og oplever seksualitets – og familieproblemer samt kriser.

· Posttraumatisk stress efter chok og traumer.

· Stress og udbrændthed.

· Eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab.

· Lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser.

· Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer.

 

Psykoterapi Psykoterapeut

7 principper vil du komme tættere på gennem et samtaleforløb med en ID psykoterapeut.

Bevidstgørelse: Du vil opleve en større opmærksomhed, erkendelse og forståelse.

Holdningsændring: Du vil opleve, at din indstilling til dig selv, til andre og til livet vil forandres.

Ansvarliggørelse: Du vil opleve mere mod på at tage ansvar for dit eget liv.

Kompetenceudvikling: Du vil opleve succes med din egen formåen og en bedre udnyttelse af dine evner.

Afbalancering: Du vil opleve at genfinde en psykisk og energimæssig balance.

Integration: Du vil få en mere helstøbt følelse af dig selv.

Disidentifikation: Du kommer til at bryde identifikationen med gamle roller.

Claudia Rønne Psykoterapeut

Hvad får du ud af ID psykoterapi:

Livet skal leves, mens du lever.

· Samtaleterapiens fornemste formål er at afdække og udvikle så mange lag samt aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.

· Du vil få følelsen af øget livskvalitet og mærke en større samt mere fokuseret energi i dagligdagen i takt med, at du genfinder og styrker kontakten med dit dybe og autentiske jeg.

· Du lærer at slippe identificering med dine følelser og tanker samt din historie.

· Du lærer at manøvrere i livet ud fra et kreativt og rolig sted.

· Du vil opleve verden på ny, når roen indfinder sig, og du vil opleve dig selv som langt mere autentisk i relationer og situationer, fordi du hviler mere i dig selv.