ID Psykoterapi

Psykoterapi er et seriøst og personligudviklende redskab til at komme hjem. Hjem til din kerne af indre ressourcer, ro og troen på dig selv. Herfra vil du opleve, at du med lethed kan manøvrere i livet ud fra et frit og autentisk sted. I din autencitet handler det blot om at hvile ind i væren.

Jeg benytter mig primært af samtaleterapi.

Relationen vi skaber imellem os, prioriterer jeg højere end metoden. Det er den tillidsfulde relation, der er essentiel for at vi opnår det bedste samarbejde. Jeg benytter mig af forskellige metoder og har redskaber indenfor blandt andet kognitiv adfærdsterapi over humanistisk til eksistentiel terapi.

Psykoterapi er relevant for dig som fx føler:

 • Lavt selvværd eller dårlig selvtillid.
 • Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt – negative tanker.
 • Livshæmmende overbevisninger og forestillinger.
 • Fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre.
 • Parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser.
 • Posttraumatisk stress efter chok og traumer.
 • Stress og udbrændthed.
 • Eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab.
 • Lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser.
 • Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer

ID psykoterapi er en helhedsorienteret terapiform. 

Den ene betydning af I og D er “Identitets-orienteret”, og den anden betydning er “integral” og “dynamisk”. Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i denne sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos dig som klient.

Noget af det helt unikke ved denne form for terapi er, at jeg benytter teknikker indenfor en sammenhængende og dynamisk “integral” forståelsesramme, som sætter os i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandrings-principper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige psykoterapeutiske retninger.

Dit udbytte:

 • Samtaleterapi har blandt andet til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.
 • Udbytter er følelsen af øget livskvalitet og mere energi i dagligdagen. Dette sker i takt med at du genfinder og styrker kontakten med din dybere og oprindelige identitet.
 • Du opnår at slippe identificering med dine følelser og tanker samt din historie. 
 • Du lærer at manøvrere i livet ud fra et kreativt og roligt sted.
 • Du vil opleve at når den indre ro indfinder sig, så vil verden se anderledes ud og du vil opleve dig selv mere autentisk i relationer og situationer. I din autencitet handler det blot om at hvile ind i væren. Herfra er det lettere at finde mening med livet. 
Livet skal leves imens du lever. 

Du må altid skrive eller ringe for en uforpligtende og afklarende samtale.

Kontakt mig her 

Se priser og klippekortsløsninger her