Psykoterapi

Hvad er ID psykoterapi?

ID psykoterapi består af tilbagevendende samtaler hos en uddannet psykoterapeut. Arbejdsformen er “identitets-orienteret,” det betyder, at formålet er at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af den menneskelige identitet som muligt.

ID psykoterapeuten støtter klienten i opbygningen af personlige kompetencer og ressourcer, men hjælper også med at bryde uhensigtsmæssige identifikationer med forskellige rolle- og selvbilleder. Gennem terapien opnå klienten kontakt til en dybere identitet og erhverve indsigt i, hvorfor man føler, tænker og handler som man gør i forskellige situationer, og hvordan man evt. kan komme til at reagere anderledes en anden gang.

Hvordan er arbejdsformen?

ID psykoterapi arbejder med 7 psykologiske retninger, som er vigtige bidragsydere til at beskrive de forskellige lag af psyken:

Det adfærdspsykologiske niveau: De mere eller mindre hensigtsmæssige adfærdsmønstre
Det kognitive niveau: De filtre man oplever verden igennem
Det systemiske niveau: De roller og relationsmønstre man indgår i, som udgør den gode eller dårlige ”kemi” imellem mennesker.
Det psyko-dynamiske niveau: Den opvækst som har formet såvel ens personlighed og måden at relatere på, som de filtre man ser og hører verden igennem og de konkrete adfærdsmønstre
Det eksistentielle niveau: De alment menneskelige grundvilkår som alle må konfrontere en med
Det humanistiske niveau: At udfolde det potentiale som man kommer til verden med at aktualisere ens værdier og den personlige mening med ens liv
Det transpersonlige niveau: Ens inderste essentielle kerne

For at kunne definere hvad psykoterapi og psykisk udvikling består af, har de 7 principper, som ser ud til at gå igen i forskellige former for terapi, selv om de enkelte principper betones forskelligt fra skole til skole.

Under samtaleforløbet hos en ID psykoterapeut, vil du komme igennem følgende principper, som gensidigt påvirker hinanden:

Bevidstgørelse: at blive mere opmærksom, at erkende og forstå
Holdningsændring: at ændre indstilling til os selv, til andre og til livet
Ansvarliggørelse: at blive mere ansvarlig for sit eget liv
Kompetence udvikling: at udvikle sin formåen og udnytte sine evner
Afbalancering: at genfinde den psykiske og energimæssige balance
Integration: at blive mere hel
Disidentifikation: at bryde identifikationen med de gamle roller

Psykoterapi er relevant for dig som fx føler:

 • Lavt selvværd eller dårlig selvtillid.
 • Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt – negative tanker.
 • Livshæmmende overbevisninger og forestillinger.
 • Fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre.
 • Parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser.
 • Posttraumatisk stress efter chok og traumer.
 • Stress og udbrændthed.
 • Eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab.
 • Lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser.
 • Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer.

ID psykoterapi er en helhedsorienteret terapiform. 

Den ene betydning af I og D er “Identitets-orienteret”, og den anden betydning er “integral” og “dynamisk”. Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i denne sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos dig som klient.

Dit udbytte:

 • Samtaleterapi har blandt andet til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.
 • Udbytter er følelsen af øget livskvalitet og mere energi i dagligdagen. Dette sker i takt med at du genfinder og styrker kontakten med din dybere og oprindelige identitet.
 • Du opnår at slippe identificering med dine følelser og tanker samt din historie. 
 • Du lærer at manøvrere i livet ud fra et kreativt og roligt sted.
 • Du vil opleve at når den indre ro indfinder sig, så vil verden se anderledes ud og du vil opleve dig selv mere autentisk i relationer og situationer. I din autencitet handler det blot om at hvile ind i væren. Herfra er det lettere at finde mening med livet. 
Livet skal leves imens du lever. 

Du må altid skrive eller ringe for en uforpligtende og afklarende samtale.

Kontakt mig her 

Se priser og klippekortsløsninger her